PONÈNCIA A GIBAIX: TRAMITACIONS PER LA LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUMO I VEHICLE ELÈCTRIC

PONÈNCIA A GIBAIX: TRAMITACIONS PER LA LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUMO I VEHICLE ELÈCTRIC

PONÈNCIA A GIBAIX: TRAMITACIONS PER LA LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUMO I VEHICLE ELÈCTRIC 2111 1583 Gabinet d'enginyeria jm2b

El passat 17 de desembre el nostre Gabinet va dur a terme una ponència que portava per títol «TRAMITACIONS PER LA LEGALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM I VEHICLE ELÈCTRIC» a Gibaix (Gremi d’Instal·ladors del Baix Llobregat).

Els temes tractats:

  • Documentació tècnica ITC-BT-04 (REBT)
  • Exemple d’una memòria tècnica de disseny
  • Sol·licitud codi d’autoconsum (CAU)
  • Llicències d’obres
  • Certificat d’instal·lació elèctrica
  • Certificat final d’obra
  • Inspecció inicial entitat de control
  • Contracte compensació excedents
  • Registre administratiu autoconsum